Friday, October 28, 2011

Gudang Kenikmatan Itu Terdapat dalam Diri Anda
Karunia-karunia Allah pasti datang,
Walaupun terasa lama
Tapi sungguh, ia laksana kedipan mata
Ketika harus berkedip
Saudariku, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah tetesan air mata pasti ada senyuman, dan setelah malam pasti akan datang siang. Sesungguhnya awan kelabu kesedihan pasti berlalu, pekatnya kegalauan pasti tersingkap, segala problema pasti teratasi, dan segala bencana pasti akan berakhir dengan izin Allah. Yakinlah, bahwa Anda selalu akan diberi ganjaran terbaik olehNya.


Bila anda seorang ibu dan suka mendidik anak-anak dengan baik, maka mereka akan menjadi pembela dan penolong agamaNya, serta menjadi pembantu serta risalahNya. Mereka pasti mendoakan anda dalam sujud-sujudnya diwaktu sahur. Sesungguhnya, inilah kenikmatan agung bagi seorang ibu yang pengasih dan penuh cinta. Maka, cukuplah menjadi kebanggaan dan kemuliaan bagi anda, bahwa ibunda Muhammad saw adalah seorang wanita yang telah menghadiahkan kepada umat manusia seorang pemimpin yang agung dan rasul yang mulia.

Aminah binti Wahab, (ibunda Rasulullah saw)
Telah menghadiahkan kepada manusia
Tangan putih yang memerdekakan manusiaSaudariku, sebenarnya anda mampu menjadi da’iyah (penyeru kebaikan) dikalangan perempuan di negeri anda. Serulah mereka dengan kalimat yang benar, nasihat yang baik dan penuh hikmah. Ajaklah mereka untuk berdialog dan berdiskusi. Tunjukkan pada mereka sikap yang bersahabat. Dan terakhir, antarkanlah mereka menuju risalah Allah dan RasulNya yang mulia. Sesungguhnya, wanita dengan perilakunya yang saleh dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan cara berkhutbah, berpidato, atau mengikuti studi-studi.


Betapa banyak wanita yang tinggal di perkampungan yang dibekali dengan pemahaman agama, rasa malu, hijab, akhlak yang baik, kasih saying terhadap tetangga, dan ketaatan terhadap suami. Sehingga, catatan hidup mereka begitu harum dan menjad inspirasi dari isi ceramah atau nasihat yang disampaikan dalam setiap majelis. Sosoknya menjadi teladan bagi anak-anak gadis dan wanita dewasa di negerinya.

“sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan”
(al insyirah: 6)


Esok hari… akan tercium semerbak harumnya bunga. Kesedihan pasti hilang dan kesenangan pasti datang.

Reaksi:

0 komentar:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More