Thursday, December 15, 2011

SUFI

SUFI
Pengarang: Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu


Deskripsi:
Buku yang ana ada di hadapan pembaca ini adalah terjemahan dari kitab Ash Shufiyyah fi Mizan Al Kitab wa As Sunnah. Buku ini membahas sufi berdasar tinjauan Al Quran dan Sunnah. Pada akhir bahasan kami kemukakan biografi penulis yang disadur dan diringkas dari buku Kaifa Ihtadaitu Ila At Tauhid wa Ash Shirath Al Mustaqim karya penulis yang memaparkan perjalanan hidupnya mengikuti berbagai aliran tarekat

Reaksi:

0 komentar:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More